Amerikan Kültür
Ankara Amerikan Kültür
Yabancı Dil Kursları

Avrupa Dil Portfolyosu ve Europass

Eğitim Sistemimiz ve Avrupa Dil Fortfolyosu

Ankara Amerikan Kültür Yabancı Dil Kurslarında yabancı dil eğitim & öğretim yaklaşımlarından birisi doğal yaklaşımdır.

Buna göre:

  • Hiçbir öğretim metodu, doğrudan doğruya tüm öğrencilere uygun değildir. Bu sebeple öğretmenin bilgi ve stratejileri gerektiğinde bütün bir sınıfa, belli bir gruba veya bireysel bazda bütün öğrencilere açıktır.
  • Öğrencilerin kendi ilgi sahalarını bulabildikleri ve geliştirdikleri müfredat kapsamı buna göre oluşturulmaktadır,
  • Okuma, yazma, konuşma, izleme ve dinleme her dersin doğal bölümleridir ve olmazsa olmazlarıdır,
  • Düşünme, okuma ve yazma becerilerinin yanında sözlü iletişime yani konuşmaya açık ortam sağlanır,
  • Araştırmalar göstermiştir ki dil eğitimi alan öğrenciler, kendi öğrenimlerini aktif biçimde şekillendirme şansına sahip olabildikleri noktada daha etkin bir biçimde gelişim göstermektedirler. Bu sebeple, öğrencilere esnek ve her türlü iletişime açık bir sınıf ortamı sağlanmalıdır,
  • “Dilde Bütünlük” yöntemi ile öğrencilerin öğrendikleri yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilme yetilerinin gelişmesi ve özgüvenlerinin istenilen noktaya gelmesi hedeflenmektedir,

Neden Biz?

Ankara Amerikan Kültür Dil Okulları’ndaki Yabancı Dil Öğretim programlarımız Avrupa Konseyi onaylı Avrupa Dil Portfolyomuzda yer alan öğrenme kriterleri çerçevesinde şekillenmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için, yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı hazırlanmıştır. Bu çalışma, dile ilişkin yeterlilik seviyeleri (A1den C2’ye) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve bütün Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir.

Europass

Ankara Amerikan Kültür Dil Okulları, Türkiye’nin de içinde bulunduğu “Europass” Avrupa İstihdam sistemi içerisinde yer almaktadır ve bu alanda Türkiye’deki tek yetkili kurumdur. Kurumlarımızda eğitim alıp, Avrupa Dil Portfolyosu alan her bir öğrenci, üniversite mezuniyetlerine müteakiben Europass belgesine başvurup, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilme ve iş bulma hakkına sahip olurlar. Kurumlarımızda Europass başvuruları öğrencilerimiz için ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Yorum Formu

Türkiye'nin En Kapsamlı
Dil Öğrenme Platformu

Başta İngilizce’nin yanısıra Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça
dillerinde eğitim programlarına katılın!

Hemen Bilgi Al!
 
#
Tamam